Länkar

SPRAKAR.SE

LÄNKAR:


NEUROFÖRBUNDET Sveriges första intresseorganisationen specialiserad på neurologi.

 

Afasiförbundet i Sverige


Stroke Club - Jonas som själv drabbats av afasi och stroke har startat en klubb för att öka gemenskap och medvetenheten om stroke.


Svenska Dyslexiföreningen

 

Svenska Logopedförbundet


SPRÅKLEK Kunskap och information om barns språkutveckling.

 

Logopeden i skolan - en sida om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg.

 

Eria Resort - Accessible Holidays in GreeceCentral executive
IMG_2015

Multimodal Intensiv Rehab

Neurorehabilitering


Sprakar.se

Marika Schütz

Prinsgatan 7b

413 05 Göteborg

marika@sprakar.se

0737570430