Läs- och skrivutredning

SPRAKAR.SE

shapeimage_1
shapeimage_4

Dyslexiutredningen omfattar undersökning av:

- läs- och skrivförmåga
- språkförmåga
- uppmärksamhet och koncentrationsförmåga

- inlärning i övriga ämnen

- arbetsminne 
- auditiva och visuella förmågor 

Besöket inleds med intervju och kartläggning genom utvalda tester för att göra en fullständig analys av läs- och skrivförmåga. Jag kommer även ut till skolor och gör utredning på plats i skolmiljön. 

Efter besöket analyseras resultat och sammanställs i ett utlåtande med rekommendationer gällande hjälpmedel och träning.


Om resultaten visar specifika läs- och skrivsvårigheter utfärdas diagnos. Vid utredning på skola avslutas utredningen med möte tillsammans med skolpersonal och föräldrar. 

Multimodal Intensiv Rehab

Neurorehabilitering


Sprakar.se

Marika Schütz

Prinsgatan 7b

413 05 Göteborg

marika@sprakar.se